zapisy PNG2

    Rehabilitacją ortopedyczną nazywamy przywracanie funkcji narządu ruchu oraz aktywności życiowych, utraconych wskutek chorób, urazów, zmian wrodzonych i nabytych, układu kostno-stawowego i mięśniowego. W rehabilitacji ortopedycznej wykorzystuje się metody z zakresu Fizjoterapii (Terapię Manualną, Kinezyterapię, Fizykoterapię, Masaż, Kinesiotaping) oraz zaopatrzenie rehabilitacyjne (ortozy i sprzęt pomocniczy).

Terapia Manualna to potężne narzędzie pozwalające wpływać na poprawę ruchomości tkanek i stawów co może przekładać się na działanie przeciwbólowe oraz usuwanie  odwracalnych problemów natury mechanicznej.
Kinezyterapia wpływa na  zwiększenie siły mięśni i poprawia współpracę między kluczowymi dla danego problemu zdrowotnego grupami mięśni.
Fizykoterapia wykazuje działanie przeciwbólowe i przyspiesza procesy gojenia tkanek.

Umiejętne łączenie procedur charakterystycznych dla poszczególnych metod podnosi jakość rehabilitacji i skraca czas powrotu do zdrowia.

Grupą, której dotyczy rehabilitacja ortopedyczna są osoby, które odczuwają przewlekłe dolegliwości w przebiegu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa lub stawów obwodowych, dyskopatii, na skutek lekkich zmian pourazowych typu skręcenia, przeciążenia w obrębie stawów, naderwania ścięgien, stłuczenia tkanek miękkich. Przy tych dolegliwościach, zabiegi z zakresu fizjoterapii, stosowane są jako podstawowe leczenie.

Rehabilitacja ortopedyczna stanowi integralną część leczenia ortopedycznego i pourazowego narządu ruchu. Powinny nią być objęte wszystkie osoby, będące w trakcie lub po zakończeniu, leczenia zachowawczego, jak i operacyjnego.

Wysoce wyspecjalizowaną formą rehabilitacji ortopedycznej, jest rehabilitacja po operacjach ortopedycznych. Postępowanie w ramach rehabilitacji ortopedycznej pooperacyjnej nastawione jest na ochronę Pacjenta przed wczesnymi i późnymi powikłaniami wynikającymi z przebytego leczenia operacyjnego, oraz na osiągnięcie maksymalnie dobrego, pooperacyjnego efektu funkcjonalnego. Przykładem może być rehabilitacja po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego (ACL), rehabilitacja po mikrozłamaniach, rehabilitacja po szyciu ścięgna Achillesa, rehabilitacja po szyciu lub uwolnieniu troczków rzepki, rehabilitacja po osteotomii korekcyjnej Fulkersona, rehabilitacja po operacyjnym leczeniu dyskopatii i inne.

Niektóre grupy wskazań, z którymi mogą Państwo zgłaszać się na rehabilitację ortopedyczną:

 • dolegliwości bólowe kręgosłupa w odcinku szyjnym, piersiowym, lędźwiowym (np.: „korzonki”, lumbago, szyjnopochodne bóle głowy, rwa kulszowa, rwa ramienna),
 • nieoperacyjne leczenie dyskopatii,
 • po badaniu ortopedycznym - dysfunkcje po urazach (stłuczenie, skręcenie, zwichnięcie, naderwanie, złamanie...) narządu ruchu - (ból, obrzęk, krwiak, ograniczenie ruchu, osłabienie mięśni, słaba koordynacja nerwowo-mięśniowa), w celu usprawnienia procesów gojenia, odtworzenia funkcji, działania przeciwbólowego,
 • zaburzenia mechaniki oraz dolegliwości bólowe w obrębie:
  • barku (np.: zespół bolesnego barku, stan po zwichnięciu stawu barkowego, zespół ciasnoty podbarkowej, zespół stożka rotatorów, niestabilność, ograniczenia rotacji, bark zamrożony, capsulitis),
  • stawu łokciowego (np.: po zwichnięciu łokcia, łokieć tenisisty, łokieć golfisty, zespół kanału promieniowego, ból po bocznej lub przyśrodkowej stronie łokcia)
  • nadgarstka (np.: zespół cieśni nadgarstka, choroba de Qervaina)
  • stawu biodrowego (np.: konflikt panewkowo udowy, biodro trzaskające, zapalenie kaletki krętarza większego…)
  • stawu kolanowego (np.: bóle kolana pojawiające się podczas aktywności sportowej, stan po zwichnięciu rzepki, skręceniu stawu, uszkodzeniu więzadeł kolana, boczne przyparcie rzepki, chondromalacja SRU, kolano skoczka, zespół pasma biodrowo-piszczelowego ITBS...),
  • stawu skokowego (np.: stan po skręceniu, przewlekła niestabilność, po złamaniach w obrębie nasady dalszej kości piszczelowej),
  • ścięgna Achillesa (np.: naderwanie, przeciążenie, zapalenie, ból)
  • stopy (ostroga piętowa, pięta Haglunda)
 • dolegliwości bólowe spowodowane chorobą zwyrodnieniowo wytwórczą kręgosłupa, lub stawów kończyn,
 • w okresie ciąży - bóle kręgosłupa, stawów krzyżowo-biodrowych,
 • usprawnianie przed i po planowanym operacyjnym leczeniu dyskopatii,
 • usprawnianie przed i po planowanych operacjach w obrębie barku, łokcia, nadgarstka, stawu biodrowego, stawu kolanowego, stawu skokowego, ścięgna Achillesa,
 • blizny - np. ograniczające ruchomość lub kłopotliwe ze względów estetycznych,
 • wylewy podskórne - sińce, krwiaki (np.: po zastrzykach, stłuczeniach) - w celu przyspieszenia resorpcji,
 • wady postawy (skolioza, plecy okrągłe, choroba Scheuermanna).

    W Fenix Medical Fitness, programy usprawniania narządu ruchu, układane są w oparciu o analizę biomechaniczną aktualnego problemu, pozwalającą na dostosowanie ćwiczeń i metod do Państwa indywidualnych potrzeb. Badanie i leczenie przebiega zgodnie ze standardami uznanych metod takich jak Mechanical Diagnosis and Therapy (MDT) (*), Cyriax (*), Nieinwazyjna Medycyna Ortopedyczna (IAOM) i poparte jest wieloletnim doświadczeniem klinicznym w stosowaniu tych metod.

Nasi Partnerzy

logo fitprofitlogo fitsportlogo OKsystemlogo Benefitlogo MultiSport